BUKU NON-FIKSI


SINOPSIS:

Buku ini mengandungi 3 bahagian utama iaitu:

1)    Proses penghasilan sesebuah manuskrip
Bermula dari langkah memahami apa itu manuskrip, memilih idea, mengembangkan idea, memulakan cerita,  kepelbagaian persembahan, proses-proses yang perlu dilalui termasuk pemeraman idea sehinggalah suntingan.

2)    Terma-terma dan tips-tips penulisan yang penting.
Penerangan mengenai beberapa terma-terma penting yang dijadikan bahan bantu dalam penghasilan sesbuah manuskrip genre seperti plot devices, cilffhanger, page turner, sleeping aid dll,  sehinggalah pemahamaan mengenai kategori dan genre.

3)     Motivasi dan pemahaman secara keseluruhan
Penerangan mengenai pembahagian masa, memahami gelombang otak, menaikkan semangat, menguruskan stres dan tekanan sehinggalah kepada menghadapi penolakan.

Harga : RM 36.00 Semenanjung Malaysia
            RM 39.00 Untuk Sabah dan Sarawak.

terbitan : KARYAILMU dan boleh dibeli secara terus di kedai-kedai buku MPH